Fiske i Gräsmark

Historik om Rottnan

Rottnan eller Rotna som älven kallas i Norge har sina källflöden söder om Hof Finnskog i Norge och rinner på sin väg till Fryken genom fem kommuner: Åsnes, Grue och Kongsvinger i Norge samt Torsby och Sunne i Sverige. Älven letar sig från sina källor i Norge på över 500 m höjd över havet till Frykens vattenyta som är nästan 450 m lägre. En sträcka på ungefär 110 km.

I Rottnan fanns förr flera forsar varav de flesta nu är utbyggda för vattenkraftändamål. De i särklass tre största fallen var belägna vid Rottneros strax innan älvens mynning i Fryken. Dessa var i tur och ordning: Skarpedsfallet med ca 10 m fallhöjd, Jägerforsen med ca 4 m fallhöjd och Rottnafallet med ca 26 m fallhöjd.

Skarpedsfallet

Rottnafallet

Vy över Skarpedsfallet

Vy över Skarpedsfallet (Källa: Rottneros bruks arkiv)

Namnet Rottnan har enligt svenskt ortsnamnslexikon ursprung i det fornsvenska ordet rotn, vilket betyder den rytande.

Namnet Rottneros (gammal stavning: Råttner oos) har ursprungsbetydelsen det rytande utloppet.

Rottnans mynning har tydligen i alla tider lockat stormän, om det var Laxfisket eller möjligheten att använda kraften i fallen eller bägge delar kan diskuteras.

Öjerviks Herrgård ligger söder om Rottnans mynning. Enligt sägnen ligger gårdens grundare vikingen Öjer begravd i den närbelägna Öjers Grav. Öjers hette även en vikingahövding som intog ön Man i Irländska sjön.

Rottneros Herrgård som ligger norr om Rottnans mynning har anor sedan 1200-talet och är också känd som Ekeby i Gösta Berlings saga.             Bra att veta

Biotopvård

Länkar