Fiske i Gräsmark

Torptjärn

Torptjärn är till ytan ca 6 ha och ligger ca 230 m.ö.h. och omges till största delen av myrmark. Tjärnen är lätt tillgänglig med bil och är ett av våra två put and take-vatten. Vid vändplanen intill tjärnen finns det ett vindskydd samt brygga och utedass. Fiske efter Regnbågslax har bedrivits i tjärnen sedan början av 1970-talet.

Bild av Torptjärn
Torptjärn                                                                               Foto: Mattias Larsson

Fisket i Torptjärn

I Torptjärn är det put and take fiske på Regnbågslax som gäller med ett speciellt dagkort för
100 kr per dag och 3 fiskar.

Torptjärn
Markus Halvardsson med en regnbåge på 3,05 kg som fångats i Torptjärn på premiären 2012.
Foto: Mattias Larsson                                      


                         
Bra att veta

Biotopvård

Länkar